Projekt PRO-MOTION znalazł się na liście rankingowej Komisji Europejskiej w Programie Erasmus + Akcja Kluczowa 3: Włączenie Społeczne i Wspólne Wartości: Wkład

Pandemia COVID-19 ograniczyła możliwości podróżowania, ale nie ograniczyła zapału partnerów do projektu PRO-MOTION! Pierwsze spotkanie zespołów z Polski, Włoch, Rumunii, Hiszpanii, Portugali

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem wysokiej wrażliwości na organizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie Tydzień Wysokiej Wrażliwości, pt. BUDOWANIE