„Problemy Współczesnej Profilaktyki” nt.: Psycholog w szkole.” XI ogólnopolska konferencja Lubelskiej Akademii WSEI

W dniach 16-17 maja 2023 Lubelska Akademia WSEI gościła prelegentów oraz uczestników XI Ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Problemy Współczesnej Profilaktyki” nt.: Psycholog w szkole.” Celem tegorocznej konferencji była wymiana doświadczeń i poglądów badaczy oraz praktyków zajmujących się działaniami na rzecz wspierania dzieci i młodzieży, a w szczególności psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
W trakcie konferencji dr Monika Baryła-Matejczuk prof. WSEI zaprezentowała wykład „Uczeń wysoko wrażliwy w szkole – zrozumieć aby wspierać” bazujący na doświadczeniach projektu „E-MOTION” dotyczącego obszaru wysokiej wrażliwości dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. W programie konferencji przewidziano również warsztaty: Identyfikacja wrażliwości u dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym – praca z narzędziem do diagnozy.”

Szczegóły na temat wydarzenia: