JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań wspierających planowanie i rozwój kariery:

Problematyka podejmowana w projekcie dotyczy zagadnienia wysokiej wrażliwości, związanych z nią czynników ryzyka i czynników chroniących.

CZEGO DOTYCZY PROJEKT?

Wysoka wrażliwość to cecha temperamentu, która charakteryzuje około 20% społeczeństwa. Badania potwierdzają, że osoby wysoko wrażliwe (ang. highly sensitive) przetwarzają informacje i bodźce płynące z otoczenia silniej (intensywniej) i głębiej niż inni. Osoby te są bardziej wrażliwe, zarówno na pozytywne, jak i negatywne doświadczenia.

Z dotychczasowych badań i analiz można wnioskować, że osoby wysoko wrażliwe to wartościowi, ale często niedoceniani pracownicy. Ich wyczulenie na szczegóły, głębokość przetwarzania, emocjonalność i empatia sprawiają, że są zaangażowani, oddani, niezwykle twórczy. Druga strona tego medalu to mniejsza odporność na stres i niesprzyjające warunki pracy.

W psychologii pozytywnej mówimy o tak zwanych zaletach sygnaturowych, czyli tym, co w nas najważniejsze, najbardziej rozwinięte, co świadczy o nas, jako o ludziach. Od ich wykorzystania w dużej mierze zależy satysfakcja z wykonywanej pracy.

W przypadku osób wysoko wrażliwych zalety te związane są ze szczególnym działaniem układu nerwowego. Częste wykorzystywanie w pracy cech związanych z wrażliwością, jak wyczulenie na subtelności, na piękno, nadawanie sensu doświadczeniom, zwiększa zadowolenie z wykonywanej aktywności i przekłada się na efektywność pracy. Zgodnie z tymi założeniami, osoba, która ma możliwość wykorzystywać swoje zalety, ma większe szanse na osiągnięcie wysokiego zadowolenia z pracy.

Dzięki planowanym w projekcie badaniom będziemy w stanie lepiej poznać specyfikę funkcjonowania osób wysoko wrażliwych na rynku pracy a następnie przygotować model wsparcia, który pozwoli na zwiększenie korzyści i satysfakcji zarówno pracownikom jak i pracodawcom.

DLA KOGO?

Przygotowaliśmy ten projekt aby w sposób kompleksowy wspierać:

Nasi partnerzy instytucjonalni to instytucje rynku pracy, biura karier, szkoły, pracodawcy.

PRO-MOTION: SKORZYSTAJ Z ZASOBÓW, ODKRYJ POTENCJAŁ

PRO-MOTION to opracowany przez pracowników naukowych, badaczy i praktyków projekt dotyczący zarządzania karierą osób wysoko wrażliwych.

Zwracamy uwagę na kluczową rolę jakości środowiska w tworzeniu warunków do prawidłowego rozwoju, korzystania z zasobów a także odkrywania i rozwijania swojego potencjału. Założenia projektu oparte zostały na koncepcji Wrażliwości Środowiskowej (czy wrażliwości na środowisko) (ang. Environmental Sensitivity). Jest to kontekst dla koncepcji wyjaśniających indywidualne różnice w zdolności do rejestrowania i przetwarzania bodźców środowiskowych.

JAKIE DZIAŁANIA PLANOWANE SĄ W PROJEKCIE?

Przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych (m.in. wywiady, grupy fokusowe z pracodawcami i pracownikami w krajach partnerskich: Polsce, Hiszpanii, Rumunii, Norwegii, Włoszech i Portugalii)

Opracowanie międzynarodowego raportu na temat zarządzania własnym potencjałem przez osoby wysoko wrażliwe w miejscu pracy

Opracowanie modelu wsparcia osób wysoko wrażliwych w miejscu pracy

Opracowanie narzędzia wspierającego planowanie, a także rozwój kariery zawodowej – WRAŻLIWOŚĆ W MIEJSCU PRACY

Przygotowanie podręcznika oraz materiały ćwiczeniowe dla doradców zawodowych

Przygotowanie podręcznika dla HR oraz podkastów przybliżających temat wysokiej wrażliwości pracodawcom