WIDEO PROJEKTOWE

Project PRO-MOTION, International Conference in Rome, 5th October 2023

Theme 1. The New European Bauhaus and the Design Sensitive Coworking spaces and workplace

The New European Bauhaus initiative connects the European Green Deal to our daily lives and living spaces. It calls on all Europeans to imagine and build
together a sustainable and inclusive future that is beautiful for our eyes, minds, and souls.

Theme 2. Human behaviour at the heart of workplace design. Part 1.

A journey into the new challenges of sensitive workplace design by putting human behaviour at the centre of workplace design.

Theme 2. Human behaviour at the heart of workplace design. Part 2.

A journey into the new challenges of sensitive workplace design by putting human behaviour at the centre of workplace design.

Theme 2. Human behaviour at the heart of workplace design. Part 3.

A journey into the new challenges of sensitive workplace design by putting human behaviour at the centre of workplace design.

Theme 3. Sensitive Career Management Skills

We celebratethe European Year of Skill and find out together:
* Personalised orientation strategies for the highly sensitive people.
* Innovations in career guidance and training.
* Best practices and tools for career coaches, counsellors, teachers and trainers.
* The importance of psychological support in career decisions.

Theme 3: Sensitive Career Management Skills

A journey into the new challenges of sensitive workplace design by putting human behaviour at the centre of workplace design.

WOW - podcast o super mocach Osób Wysoko Wrażliwych

#1 WOW - podcast o supermocach Osób Wysoko Wrażliwych

Dr Monika Baryła – Matejczuk i Józef Szopiński rozmawiają z psychologami, przedsiębiorcami i HR-owcami o tym co czyni OWW wyjątkowymi osobami na rynku.

W pierwszej rozmowie bierze udział Katarzyna Kucewicz: psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka.

#2 WOW - podcast o supermocach Osób Wysoko Wrażliwych

Dr Monika Baryła – Matejczuk i Józef Szopiński rozmawiają z psychologami, przedsiębiorcami i HR-owcami o tym co czyni OWW wyjątkowymi osobami na rynku.

W drugiej rozmowie bierze udział dr inż. Anna Stanclik naukowczyni Politechniki Wrocławskiej, managerka projektów edukacyjnych, certyfikowana tutorka i projektantka kariery

#3 WOW - un podcast sobre los superpoderes de las personas altamente sensibles

Sensibilidad en el lugar de trabajo con el Dr. Manuel Lilo Crespo

Sensitivity in the workplace with Dr. Manuel Lilo Crespo

#4 WOW - un podcast despre superputerile persoanelor foarte sensibile

High sensitivity in relationships with people. On the consequences of the good side of sensitivity with Ioana Onesimiuc.

Sensibilitate ridicată în relațiile cu oamenii. Despre consecințele laturii bune a sensibilității cu Ioana Onesimiuc.

#5 WOW - podcast o supermocach Osób Wysoko Wrażliwych. Dr Monika Baryła - Matejczuk i Józef

Szopiński rozmawiają z psychologami, przedsiębiorcami i HR-owcami o tym co czyni OWW wyjątkowymi osobami na rynku.

W trzeciej rozmowie bierze udział Gosia Stańczyk – psycholożka, dziennikarka, autorka książek dla rodziców.

#6 WOW – hihgly sensitive podcast about support for hihgly sensitive employee.

In this part Ms Runar Heggen CEO talsk about the support for highly sensitive employees.

#7 WOW – hihgly sensitive podcast – how to support career development of highly sensitive people

In this episode participates Ms Trude Sletteland – HS coach and entrepreneur.

#8 WOW – hihgly sensitive podcast – relationship with people.

In this episode participates MrPedro Gomes. The main topic of the podcast is the necissities of a good workplace environment. Highly sensitive people with the relationships at the workplace.

#9 WOW – highly sensitive podcast – enactive workplace

The podcast’s guest is Maria Fabiani, an independent expert who uses academic knowledge to solve social challenges. Maria Fabiani is a lecturer at Tor Vergata University in Rome. She is a certified trainer of mindfulness, the Feldenkrais Method and mindful yoga

#10 WOW – highly sensitive podcast – enaktywne miejsce pracy

Gościem podcastu jest Maria Fabiani, niezależny ekspert, wykorzystujący wiedzę akademicką do rozwiązywania wyzwań społecznych. Maria Fabiani jest wykładowcą w uczelni Tor Vergata w Rzymie. Jest certyfikowaną trenerką mindfulness, Metody Feldenkraisa i mindful jogi.

#11 WOW – highly sensitive podcast

Gościem podcastu jest Lovísa Úlfarsdóttir kreatywna specjalistka posiadająca wykształcenie w zakresie sztuki 3D, animacji, efektów wizualnych oraz technologii multimedialnych. W swojej pracy łączy zaplecze artystyczne z wykształceniem w zakresie biznesu i zarządzania. Obecne pracuje jako kierownik działu oprogramowania w firmie PRIOS Kompetanse oraz kierownik projektów międzynarodowych.

#12 WOW – highly sensitive podcast

The podcast’s guest is Lovísa Úlfarsdóttir –  creative professional with a background in 3D art, animation, visual effects and multimedia technology. In her work, she combines her artistic background with education in business and management. She is currently working as a software department manager at PRIOS Kompetanse and international project manager.

#13 WOW – highly sensitive podcast

The podcast’s guest is Prof. Michael Pluess, developmental psychologist and one of the leading authors in the field of Environmental Sensitivity

#14 WOW – highly sensitive podcast

Gościem podcastu jest Prof. Michael Pluess psycholog rozwojowy i jeden z wiodących autorów w dziedzinie wrażliwości środowiskowej

Lecture series about high sensitivity

Lecture no 1: „Identyfication of high sensitivity.”

Monika Baryła-Matejczuk, Phd WSEI University

Lecture no 2: „High sensitivity - theoretical and application concept value.”

Monika Baryła-Matejczuk, Phd WSEI University

Lecture no 3: „Sensory processing sensitivity – improvement of managerial competences.”

Monika Baryła-Matejczuk, Phd WSEI University

Video no 4: „Practical implementation of the high sensitivity module in study programmes - Recommendations.”

University of Alicante

Serie de conferencias sobre alta sensibilidad

„Identificación de la alta sensibilidad.”

Monika Baryła-Matejczuk, Universidad de WSEI

„Alta sensibilidad - importancia teórica y práctica.”

Monika Baryła-Matejczuk, Universidad de WSEI

„Sensibilidad del procesamineto sensoral mejora de las competencias directivas.”

Monika Wawrzeńczyk-Kulik, Universidad de WSEI

Video no 4: „Practical implementation of the high sensitivity module in study programmes - Recommendations.”

University of Alicante

Seria de prelegeri despre sensibilitatea ridicată

Lecture no 11: Environmental sensitvity

Anca Elena Oncioiu, Expert Psy Romania

Lecture no 12: Environmental sensitvity

Anca Elena Oncioiu, Expert Psy Romania

„Sensibilidad del procesamineto sensoral mejora de las competencias directivas.”

Monika Wawrzeńczyk-Kulik, Universidad de WSEI

Video no 4: „Practical implementation of the high sensitivity module in study programmes - Recommendations.”

University of Alicante