Kalendarium

Zaprojektuj na nowo swoją karierę i miejsce pracy. Konferencja organizowana w formie hybrydowej odbędzie się 5 i 6 października 2023. Trwają zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem wysokiej wrażliwości na organizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie Tydzień Wysokiej Wrażliwości, pt. BUDOWANIE

Pandemia COVID-19 ograniczyła możliwości podróżowania, ale nie ograniczyła zapału partnerów do projektu PRO-MOTION! Pierwsze spotkanie zespołów z Polski, Włoch, Rumunii, Hiszpanii, Portugali

Nasz zespół

pl

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

LIDER PROJEKTU

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce, znana z praktycznego przygotowania do zawodu i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami.

es

Universidad de Alicante

PARTNER PROJEKTU

Uniwersytet w Alicante (UA) został utworzony w 1979 r. Obecnie kształci i szkoli ponad 25 000 studentów – z czego 2,5 tys. To studenci zagraniczni – i oferuje ponad 80 programów studiów licencjackich i 96 podyplomowych.

it

Città metropolitana di Roma Capitale

PARTNER PROJEKTU

Metropolitalna stolica Rzymu, licząca ponad 4,3 miliona mieszkańców, jest największym miastem metropolitalnym we Włoszech.

ro

Expert Psy Asociatia Psihologilor Specialisti

PARTNER PROJEKTU

Expert Psy – stowarzyszenie założone w 2014 r., Którego celem jest wspieranie i promowanie rozwoju psychologii jako nauki i zawodu oraz zwiększanie profesjonalizmu psychologów.

no

PRIOS KOMPETANSE AS (PRIOS)

PARTNER PROJEKTU

Piros Kompetanse AS jest organizacją skupioną na badaniach, założoną przez kilka współdziałających ze sobą środowisk. Główne zadania dotyczą zarządzania projektami, doradztwa biznesowego, procesów innowacji, szkolenia i tworzenia oprogramowania.

pt

Associação Portuguesa de StartUps

PARTNER PROJEKTU

Stowarzyszenie Portugalskich Start-upów (APSU) zostało stworzone w celu promowania przedsiębiorczości i działania na rzecz trwałej i innowacyjnej gospodarki. Ich misją jest stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia stanowisk pracy poprzez kombinację specjalistycznych infrastruktur i wsparcie.

Zapisz się do naszego newslettera

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.