I Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa: pt. “Wspieranie różnorodności psychicznej w warunkach transformującego się świata”

W dniu 28.11.2023 odbyła się I Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa:
pt. “Wspieranie różnorodności psychicznej w warunkach transformującego się świata” w Lubelskiej Akademii WSEI w Lublinie. Było to pierwsze wydarzenie w planowanym cyklu naukowej wymiany doświadczeń, organizowanych w języku polskim z udziałem gości zagranicznych wygłaszających wystąpienia w języku angielskim i ukraińskim. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia ekspertów Dr Lidyii Oryshchyn – Buzhdyhan, profesor Politechniki we Lwowie, Ukraina oraz Profesor Rosemary Sage, pedagog z London University, Wielka Brytania.
Profesor Monika Baryła-Matejczuk wzięła udział w panelu dyskusyjnym na temat kondycji psychicznej oraz kierunków wsparcia dzieci i młodzieży po pandemii Covid-19 przedstawiając perspektywę osób wysoko wrażliwych w zmieniającym się świecie.
W ramach konferencji zorganizowane zostały również warsztaty: „Zróżnicowana wrażliwość na bodźce: wsparcie osób wysoko wrażliwych na przestrzeni życia”.
Odbiorcami wydarzenia są: nauczyciele, pedagodzy, pracownicy ochrony zdrowa, pracownicy placówek psychologiczno-pedagogicznych, a także rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży, oraz osoby, które wkraczają w dorosłe życie, i – mając świadomość problemów dorosłego życia – w odpowiedzialny sposób chcą się z nimi mierzyć.

Więcej informacji na temat wydarzenia: https://www.wsei.lublin.pl/aktualnosci/wspieranie-roznorodnosci-psychicznej-w-warunkach-transformujacego-sie-swiata-konferencja-naukowa/