Moduł wysoka wrażliwość – pilotażowe wdrożenie w Rumunii – Uniwersytet w Bukareszcie

W styczniu 2023 rozpoczęły się zajęcia – 30 godzinny moduł nt. wysokiej wrażliwości na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu w Bukareszcie. Na zajęcia zapisało się 150 studentów.