Pilotażowe wdrażanie modułu “Psychologiczne aspekty wysokiej wrażliwości człowieka” na kierunku psychologia w Lubelskiej Akademii WSEI

W pażdzierniku 2022 rozpoczęły się pierwsze zajęcia z zakresu wysokiej wrażliwości w Lubelskiej Akademii WSEI. W pilotażowym wdrożeniu modułu wzięło udział 60 studentów kierunku psychologia.