LUBELSKA AKADEMIA WSEI POLSKA

DR Monika Baryła-Matejczuk

Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Autorka publikacji z zakresu osobowościowego i profesjonalnego funkcjonowania nauczycieli, wrażliwości przetwarzania sensorycznego, psychologii pozytywnej, psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej. Od lat zajmuje się obszarem wysokiej wrażliwości w badaniach i praktyce.

DR Monika Wawrzeńczyk-Kulik

Wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, Doktor Nauk Ekonomicznych, Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Przez niemal 30 lat doskonaliła praktycznie kompetencje w zakresie opracowania programów i materiałów szkoleniowych, realizacji szkoleń i oceny ich wyników, pracując w instytucjach szkoleniowo-doradczych.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE HISZPANIA

DR Rosario Ferrer Cascales

Doktor psychologii. Profesor zwyczajny w dziedzinie Osobowości, Diagnozy i Wsparcia Psychologicznego na Uniwersytecie w Alicante. Dyrektor Katedry Psychologii Zdrowia i Grupy Badawczej Psychologii Stosowanej w obszarach Zdrowia i Zachowań Ludzkich Uniwersytetu w Alicante. Koordynator Grupy Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych „Portal Podstaw Psychologii”.

DR Natalia Albaladejo-Blázquez

Doktor Psychologii. Absolwentka Psychopedagogiki. Magister Prewencji i Leczenia Narkomanii. Profesor nadzwyczajny w dziedzinie Osobowości, Diagnozy i Wsparcia Psychologicznego w Katedrze Psychologii Zdrowia Uniwersytetu w Alicante (Hiszpania). Członek Grupy Badawczej Psychologii Stosowanej w obszarach Zdrowia i Zachowań Ludzkich Uniwersytetu w Alicante.

DR Manuel Lillo-Crespo

Jest profesorem nadzwyczajnym i Koordynatorem Mobilności Międzynarodowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Alicante (Hiszpania). Jest doktorem Zdrowia i Antropologii Medycznej oraz Pielęgniarstwa, magistrem Nauk o Pielęgniarstwie i Badań Naukowych, Antropologii Społecznej i Kulturowej, Zarządzania w Biznesie (na poziomie wykonawczym), posiada także tytuł licencjata Nauk o Pielęgniarstwie.

DR María Rubio-Aparicio

Adiunkt w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Absolwentka Psychologii – z wyróżnieniem. Magister Metodologii Nauk Behawioralnych i Zdrowia. Posiada tytuł magistra w Nauczaniu na Poziomie Obowiązkowej Edukacji Średniej i Maturalnej, Kształceniu Zawodowym i Nauczaniu Języka. Otrzymała Nadzwyczajną Nagrodę za Najlepszą Pracę Doktorską z psychologii.

DR Manuel Fernández Alcántara

Adiunkt w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Doktor Psychologii na Uniwersytecie w Granadzie. Magister w dziedzinie Opieki Zdrowotnej Skierowanej Na Promowanie Ludzkiej Autonomii i Zwracanie Uwagi na Procesy Związane z Końcem Życia na Uniwersytecie w Granadzie.

DR Miriam Sánchez-SanSegundo

Jest asystentem naukowym na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Jest doktorem Nauk o Zdrowiu ze specjalizacją w dziedzinie Osobowości, Diagnozy i Wsparcia Psychologicznego, a także Psychologii Sądowej.

DR Nicolás Ruiz-Robledillo

Adiunkt w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Absolwent Psychologii – z wyróżnieniem. Magister Rozwoju Badań i Leczenia w Psychopatologii i Zdrowiu. Magister Ogólnej Psychologii Zdrowia. Magister Nauczania na Poziomie Średnim ze specjalizacją w poradnictwie edukacyjnym. Laureat Nadzwyczajnej Nagrody za Najlepszy Doktorat w dziedzinie Psychologii Zdrowia.

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE WŁOCHY

DR Maria Fabiani

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami UE. Niezależna badaczka, uczy metodologii badań i statystyki na Uniwerstytecie Tor Vergata w Rzymie. Posiada tytuł licencjata Pielęgniarstwa oraz licencjata Logopedii. Jest także trenerem z obszaru badań.

DR Mario Giuseppe Tallarico

Psycologist and psychotherapist, co-founder of the national coordination for clown therapy. He has developed the clown therapy working model, the training program and the supervsion model; trained and supervised healthcare practitioners, social workers educators and volunteers. At the metropolitan City of Rome Capital he is currently project officer at the Training Services Unit.

EXPERT PSY ASOCIATIA PSIHOLOGILOR SPECIALISTI RUMUNIA

DR Armand Veleanovici

Psycholog, superwizor i trener w obszarze psychologii klinicznej, poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapeuta, posiadający stopień naukowy w dziedzinie nauk prawnych.Zajmował się zagadnieniem maltretowania i zaniedbywania dzieci jeszcze przed uzyskaniem dyplomu psychologa. Od 2006 roku pracuje w systemie ochrony dzieci.

DR Gabriela Dumitriu

Psycholog kliniczny i psychoterapeuta. Posiada ośmioletnie doświadczenie w pracy w systemie ochrony dzieci. W trakcie tej pracy przeprowadzała oceny psychologiczne, ekspertyzy i interwencje w przypadkach nadużyć, rozwodów, domów zastępczych, adopcji. Brała udział w projektach mających na celu szerzenie informacji na temat rozwoju dzieci, rodzicielstwa, zapobiegania dysfunkcjom opieki i wsparcia oraz zmniejszania ryzyka nadużyć i zaniedbań.

DR Alexandra Dudu

Jest psychologiem klinicznym, kształci się na psychoterapeutę i studiuje Ocenę, Poradnictwo i Psychoterapię Dziecka, Pary i Rodziny w ramach programu studiów magisterskich.

DR Anca Oncioiu

Jest psychologiem klinicznym, doradcą i psychoterapeutą o humanistycznej orientacji opartej na doświadczeniu. Posiada wykształcenie akademickie i zawodowe zarówno z zakresu zarządzania, jak i psychologii. Posiada wiedzę z zakresu badań psychologicznych, wiedzę z zakresu psychologii sądowej oraz doświadczenie w pisaniu, wdrażaniu i opiniowaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Interesuje się psychopatologią i sposobami optymalizacji funkcji psychicznych zarówno w sytuacjach patologicznych, jak i innych, np. wydajności czy rozwoju osobistego. Wiedza na temat zrozumienia procesów mentalnych prowadzących do wydajności i sposobów budowania kompetencji.

PRIOS KOMPETANSE AS (PRIOS) NORWEGIA

DR Jo Sakariassen

Dyrektor Prios Kompetanse. Jest naukowcem oraz przedsiębiorcą. Ukończył studia z zakresu Zarządzania i Logistyki, posiada również wykształcenie wyższe z pedagogiki, andragogiki, zarządzania personelem i biznesem oraz IT. Jest również certyfikowanym coachem, zarówno indywidualnym, jak i grupowym oraz certyfikowanym Doradca profilującym VIP24.

DR Lovísa Úlfarsdóttir

Lovisa Ulfarsdottir ukończyła studia licencjackie z sztuki, animacji i VFX w 3D jak i dyplom z technologii multimedialnych. Posiada również wykształcenie z zakresu Zarządzania Biznesem, jak i wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu doradztwa zawodowego.

Associação Portuguesa de StartUps (APSU) PORTUGALIA

DR Joaquim Valdemar

Dyrektor APSU, Ekonomista z dyplomem magistra Stosunków Międzynarodowych. Utworzył swoją pierwszą firmę na początku lat 70tych, w latach 80tych został wybrany na radnego miasta, a w latach 90tych zaczął się angażować w projekty współfinansowane przez Unię Europejską.

DR Nuno Martins

Ukończył studia licencjackie z Ekonomii i Finansów na Londyńskiej Szkole Ekonomii i posiada doktorat z Neuronauk ukończony na ETH/Międzynarodowym Uniwersytecie w Zurichu.

DR João Gonçalves

Ukończył studia magisterskie z nauczania historii, a jego praca dyplomowa dotyczyła: „Materiałów audiowizualnych jako narzędzi usprawniających proces uczenia się.”