WSEI UNIVERSITY POLAND

DR Monika Baryła-Matejczuk

Doktorgrad i psykologi, assisterende professor i psykoprofylaxis og psykologisk støtteenhet ved Økonomi og Innovasjonsuniversitetet i Lublin. Hennes vitenskapelige arbeid og praksis har fokus på pedagogisk psykologi (personlig og profesjonell utvikling av lærere) og individuelle forskjeller (Høysensitivitet – Sensory Processing Sensitivity construct).

DR Monika Wawrzeńczyk-Kulik

Universitetslektor ved Økonomi og innovasjonsuniversitetet i Lublin ved fakultetet for administrasjon og samfunnsvitenskap, Phd of Economic Sciences. Er utdannet ved Maria Curie Skłodowska University i Lublin. I nesten 30 år forbedret hun praktisk sin kompetanse innen utvikling av opplæringsprogrammer og -materiell, gjennomføring av opplæringskurs og evaluering av resultater, arbeid i opplærings- og rådgivningsinstitusjoner.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE SPAIN

DR Rosario Ferrer Cascales

Ph.D. i psykologi. Professor i området personlighet, vurdering og psykologisk behandling ved Universitetet i Alicante. Direktør ved Institutt for helsepsykologi og forskergruppen Psykologi anvendt på helse og menneskelig atferd ved Universitetet i Alicante. Koordinator for Den pedagogiske teknologiinnovasjonsgruppen “Portal of Basic Psychology”.

DR Natalia Albaladejo-Blázquez

Ph.D. i psykologi. Utdannet i psykopedagogikk. Master i forebygging og behandling av rusavhengighet. Førsteamanuensis innen området personlighet, vurdering og psykologisk behandling ved Institutt for helsepsykologi ved Universitetet i Alicante (Spania). Medlem av forskergruppen Psykologi anvendt på helse og menneskelig atferd ved Universitetet i Alicante.

DR Manuel Lillo-Crespo

Han er førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie og tidligere internasjonal mobilitetskoordinator ved fakultetet for helsevitenskap ved Universitetet i Alicante. Dr. Lillo-Crespo har doktorgrad i helsefaglig og medisinsk antropologi og sykepleie, mastergrad i vitenskap om sykepleie og forskning, mastergrad i sosial og kulturell antropologi med spesialitet i antropologi av helse, og mastergrad i bedriftsøkonomi (leder nivå).

DR María Rubio-Aparicio

Adjunkt ved Institutt for helsepsykologi ved Universitetet i Alicante (Spania). Utdannelse i psykologi med høy utmerkelse. Mastergrad i metodikk for atferdsvitenskap og helse. Mastergrad i obligatorisk videregående opplæring og studenteksamen, profesjonell opplæring og lærerpersonell i språkundervisning. Doktorgrad i psykologi med ekstraordinær doktorgrad.

DR Manuel Fernández Alcántara

Adjunkt i avdeling for helsepsykologi ved Universitetet i Alicante (Spania). Ph.D. i psykologi ved Universitetet i Granada. Master i helsefag for å fremme folks autonomi og oppmerksomheten mot livets sluttprosesser ved Universitetet i Granada.

DR Miriam Sánchez-SanSegundo

Hun er forskningsassistent ved fakultetet for helsevitenskap; Institutt for helsepsykologi ved Universitetet i Alicante (Spania). Hun har doktorgrad i helsevitenskap med spesialisering i personlighet, vurdering og psykologisk behandling samt i rettspsykologi. Utdannet i psykologi.

DR Nicolás Ruiz-Robledillo

Adjunkt ved Institutt for helsepsykologi ved Universitetet i Alicante (Spania). Utdannet i psykologi med høy utmerkelse. Mastergrad i utvikling innen forskning og behandling i psykopatologi og helse. Mastergrad i generell helsepsykologi.

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ITALY

DR Maria Fabiani

Har mer enn 20 års erfaring med å lede EU-prosjekt. En uavhengig forsker som underviser i metodikk for forskning og statistikk ved Universitetet i Roma Tor Vergat ved fakultetene for bachelorgrad i sykepleie og bacheorgrad i tale- og språkterapi, i tillegg til å være forskercoach.

DR Mario Giuseppe Tallarico

Psykolog og psykoterapeut, medstifter av den nasjonale koordinasjonen for klovneterapi. Han har utviklet arbeidsmodellen, treningsprogrammet og supervsjonsmodellen for klovneterapi, samt utdannet og veiledet helsepersonell, sosialarbeidere og frivillige. I hovedstaden Roma er han for tiden prosjektoffiser ved Enhet for opplæringstjenester.

EXPERT PSY ASOCIATIA PSIHOLOGILOR SPECIALISTI ROMANIA

DR Armand Veleanovici

Han har doktorgrad i psykologi og han er veileder og trener i klinisk psykologi, psykologisk rådgivning og utdannet psykoterapeut. Han har også en grad i juridisk vitenskap. Han var opptatt av barnemishandling og omsorgssvikt allerede før han tok sin grad i psykologi, og siden 2006 har han jobbet i systemet for barnevern.

DR Gabriela Dumitriu

Hun har doktorgrad i klinisk psykologi og psykoterapi og 8 års arbeidserfaring fra barneverssystemet. Der gjorde hun psykologiske vurderinger og anvendte sin ekspertise ved planlegging av inngrep ved saker som omfatter overgrepstilfeller, skilsmisse, fosterhjem og adopsjoner.

DR Alexandra Dudu

Hun er klinisk psykolog, trener for å bli psykoterapeut og tar master innen Evaluering, Rådgivning og Psykoterapi for barn, par og familier.

DR Anca Oncioiu

Hun en klinisk psykolog, rådgiver og psykoterapeut med erfaringsmessig humanistisk orientering. Han har akademisk og faglig bakgrunn både innen ledelse og psykologi. Han har kunnskap innen psykologisk forskning, ekspertise innen rettspsykologi og erfaring med å skrive, implementere og evaluere prosjekter finansiert av EU. Han har interesser innen psykopatologi og måter å optimalisere mentale funksjoner både i situasjoner som involverer patologi og i andre situasjoner, for eksempel: prestasjoner eller personlig utvikling. Kunnskap om å forstå de mentale prosessene som fører til prestasjoner og hvordan bygge kompetanse.

PRIOS KOMPETANSE AS (PRIOS) NORWAY

DR Jo Sakariassen

Administrerende direktør i Prios Kompetanse. Han er forsker, gründer og utdannet offiser med spesialisering innen ledelse og logistikk. Han har i tillegg omfattende tilleggsutdanning innen pedagogikk, andragogi, personell og bedriftsledelse, og IT. Han er også en sertifisert coach, både for enkeltpersoner og grupper, og en sertifisert VIP24-profilrådgiver.

DR Lovísa Úlfarsdóttir

Lovisa Ulfarsdottir har en bachelorgrad i 3D-kunst, animasjon og VFX og et diplom i multimedieteknologi. Hun har også utdannelse innen økonomi og ledelse og har gjennomført fag og vært på praktisk opplæring i yrkespedagogikk.

Associação Portuguesa de StartUps (APSU) PORTUGAL

DR Joaquim Valdemar

Presidenten for APSU, en økonom med MSc i internasjonale relasjoner. Han opprettet sitt første selskap på begynnelsen av 70-tallet, på 80-tallet ble han valgt til byråd og på slutten av 90-tallet begynte han å delta i EU-finansierte prosjekter.

DR Nuno Martins

Han har en BSc i økonomi og finans fra London School of Economics og har en doktorgrad fra ETH / Univ Zurich internasjonale PhD-program i nevrovitenskap.

DR João Gonçalves

Han har en mastergrad i undervisningshistorie, hvor han skrev om audiovisuelle produkter som ressurser for å lette læringsprosessen.