HVA ER MÅLET FOR PROSJEKTET?

Målet med prosjektet er å utvikle verktøy og metoder som støtter planlegging og utvikling av karriere, for:

Problemstillingene som ble reist i prosjektet gjelder utfordringen med høy følsomhet og risikofaktorer og beskyttende faktorer knyttet til det.

HVA HANDLER PROSJEKTET OM?

Høysensitivitet er et karaktertrekk som er karakteristisk for 20% av samfunnet. Forskning viser at høysensitive mennesker behandler informasjonen og stimuli fra omgivelsene mer intenst og dypere enn andre. Slike mennesker er mer følsomme, både for positive og negative opplevelser.

Undersøkelser og analyser viser at høysensitive mennesker er verdifulle, men vanligvis ikke verdsatte ansatte. Deres følsomhet overfor detaljer, dybde i prosessering, følelsesmessighet og empati gjør dem mer engasjerte, hengivne og usedvanlig kreative. Den andre siden av mynten er den lavere motstanden mot stress og ugunstige arbeidsforhold.

Positiv psykologi dekker temaet "signaturfordeler" - hva er det viktigste i oss, hva er det mest utviklede, hva som gjør oss mennesker. Arbeidets tilfredshet avhenger i stor grad av bruken av disse fordelene.

Når det gjelder høysensitive mennesker, er disse fordelene nært knyttet til driften av nervesystemet. Hyppig bruk av egenskaper knyttet til sensitivitet, som følsomhet for subtilitet og skjønnhet eller å finne formål i opplevelsene - øker tilfredsheten fra utført aktivitet og oversetter til økt arbeidseffektivitet. Følgelig har en person som kan utnytte alle sine ressurser større sjanse til å oppnå et høyt nivå av arbeidsglede.

Takket være de planlagte forskningsaktivitetene i prosjektet vil vi være i stand til å lære mer om høysensitive menneskers funksjonalitet på arbeidsmarkedet og deretter utarbeide en støttemodell, som vil gi økt fordel og tilfredshet for både ansatte og arbeidsgivere.

FOR HVEM?

Vi utviklet dette prosjektet for å støtte:

Våre institusjonelle partnere er arbeidsmarkedsinstitusjoner, karrierekontorer, skoler og arbeidsgivere.

PRO-MOTION: BRUK RESSURSER, OPPDAG POTENSIALET

PRO-MOTION er et prosjekt utviklet av forskere og fagfolk om vellykket planlegging og styring av karrierer til høysensitive mennesker.

Vi legger særlig vekt på miljøets nøkkelrolle i å skape betingelser for riktig utvikling, bruk av ressurser og å oppdage og utvikle potensialet. Prosjektforutsetninger er basert på konseptet miljøfølsomhet. Det er en kontekst for begrepene som forklarer individuelle forskjeller i registrering og behandling av miljøstimuli.

HVILKE AKTIVITETER ER PLANLAGT INNENFOR PROSJEKTET?

Gjennomføring av kvantitative og kvalitative undersøkelser i PROMOTION-prosjektet, blant annet: fokusgrupper med arbeidsgivere og ansatte fra partnerland: Polen, Spania, Romania, Norge, Italia og Portugal.

Utarbeidelse av internasjonal rapport om personlig styring av potensialet til de høysensitive menneskene på arbeidsplassen.

Utarbeidelse av støttemodellen for høysensitive mennesker på arbeidsplassen.

Utarbeidelse av verktøyet som støtter planlegging og utvikling av karrieren - SENSITIVITET PÅ ARBEIDSPLASSEN.

Utarbeidelse av håndbok og tilleggsmateriell med øvelser for yrkesrådgivere.

Utarbeidelse av håndbok for HR og podcaster som introduserer spørsmålet om høysensitivitet for arbeidsgivere.