Spotkanie rekrutacyjne w Portugalii

18 stycznia APSU zorganizowało Krajowe Wydarzenie Promocyjne. Wielu interesariuszy zostało zaproszonych do lepszego zrozumienia projektu. Interesariusze ci wywodzili się ze środowiska przedsiębiorców, w tym specjalistów ds. zasobów ludzkich, właścicieli MŚP, pracodawców i pracowników. Podczas wydarzenia APSU zaprezentowało prace już podjęte w ramach projektu, obejmujące różne wywiady, grupy fokusowe, okrągłe stoły i badania źródeł wtórnych. Wyniki uzyskane z tych wysiłków zostały przedstawione publiczności, wraz z przeglądem strategii projektu mających na celu zaspokojenie pojawiających się potrzeb. Po tej wstępnej prezentacji skupiono się na bieżących pracach w ramach platformy promocyjnej, a także na zmianach związanych ze składem artykułu naukowego. Publiczność miała możliwość uzyskania wyjaśnień na wszelkie pytania lub wątpliwości na zakończenie. Wydarzenie to miało istotne znaczenie dla przyszłości projektu! Linki: https://www.facebook.com/apsuprojectmanagement/posts/pfbid02VhryQ8KX98mp9MUxLiLZupFR4geV9LD9KJ4bgEtRRQNyrGyc92oWfoRd1jGke5Bal https://www.facebook.com/apsuprojectmanagement/posts/pfbid0GZuR3LS7Lev9J6KLrSVbVAqLeJbV44J1jh3ufrZvNkxRq97qKUXys4h81nkrTY2kl