Projekt PRO-MOTION. Sensitive career management na liście projektów dofinansowanych przez Komisję Europejską!

Projekt PRO-MOTION znalazł się na liście rankingowej Komisji Europejskiej w Programie Erasmus + Akcja Kluczowa 3: Włączenie Społeczne i Wspólne Wartości: Wkład w dziedzinę Edukacji i Szkoleń, pośród 32 instytucji z Unii Europejskiej. Jest to trzecia międzynarodowa inicjatywa Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie wysokiej wrażliwości.

Sprawdź stronę , by dowiedzieć się więcej o wcześniejszym projekcie.