Project PRO-MOTION, Sensitive Career Management er på listen over prosjekter som samfinansieres av EU!

Prosjekt PRO-MOTION er en av 32 institusjoner fra EU på ranglisten over EU-kommisjonens Erasmus + -programmer, Key Action 3: Sosial inkludering og felles verdier: Bidrag innen utdanning og opplæring. Det er det tredje internasjonale initiativet fra WSEI om Høysensitivitet.

Gå til https://highlysensitive.eu/ sin hjemmeside for å lære mer om det forrige prosjektet.