Wydarzenie promujące PRO-MOTION w Portugalii

W dniu 18 stycznia APSU zorganizowało Krajowe Wydarzenie Promocyjne. Kilku interesariuszy zostało zaproszonych na to wydarzenie, aby lepiej poznać projekt. Byli to interesariusze ze środowiska przedsiębiorców, tacy jak specjaliści ds. zasobów ludzkich, właściciele MŚP, pracodawcy i pracownicy. Podczas wydarzenia APSU zaprezentowało prace już opracowane dla projektu, takie jak kilka wywiadów, grupy fokusowe, okrągłe stoły i badania źródeł wtórnych. Wyniki tych prac zostały zaprezentowane publiczności, a także przedstawiono działania podejmowane w ramach projektu w celu zaspokojenia wynikających z nich potrzeb. Po tej pierwszej prezentacji wspomniano o pracach nad platformą promocyjną, a także o pracach nad napisaniem artykułu naukowego! Na koniec publiczność miała okazję wyjaśnić wszelkie pytania/wątpliwości. Było to bardzo istotne wydarzenie dla przyszłości projektu! https://www.facebook.com/apsuprojectmanagement/posts/pfbid02VhryQ8KX98mp9MUxLiLZupFR4geV9LD9KJ4bgEtRRQNyrGyc92oWfoRd1jGke5Balhttps://www.facebook.com/apsuprojectmanagement/posts/pfbid0GZuR3LS7Lev9J6KLrSVbVAqLeJbV44J1jh3ufrZvNkxRq97qKUXys4h81nkrTY2kl