Prezentacja wyników projektu podczas konferencji„PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY – RODZINA W CYKLU ŻYCIA”

Ostatnie miesiące to intensywny czas dzielenia się pierwszymi rezultatami prac naszego międzynarodowego zespołu, który zajmuje się pracą w obszarze wrażliwości środowiskowej. Pierwsze wyniki badań (rezultaty systematycznego przeglądu literatury) zaprezentowane zostały na konferencji w Uniwersytecie Gdańskim. Treść dwóch przygotowanych przez nasz zespół plakatów dotyczyła badań prowadzonych w projekcie „High sensitivity – Innovative Module in human sciences”. W czasie konferencji zaprezentowane zostały dwa plakaty o tematyce: Style wychowania a wrażliwość przetwarzania sensorycznego – systematyczny przegląd literatury oraz Teoretyczne podstawy „wysokiej wrażliwości” – systematyczny przegląd literatury. Treść plakatów dotyczyła badań prowadzonych w projekcie HS module. Była to kolejna szansa żeby zaprezentować w środowisku naukowym doniesienia z najnowszych badań dotyczących tzw. wysokiej wrażliwości Szczegółowy program wydarzenia: Księga abstraktów: https://psychologiarodziny.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2022/10/Program-szczeg%C3%B3%C5%82owy-21.09.22_akt.pdf