Drugie sportkanie zespołu PRO-MOTION w Rzymie

W czerwcu 2022 zespół PRO-MOTION spotkał się w Rzymie. Podczas spotkania zostały podsumowane grupy fokusowe oraz wywiady z pracodawcami i pracownikami oraz omówione kolejne etapy prac w 2022 roku. Spotkanie zostało zorganizowane przez Marię Fabiani we współpracy ze Stołecznym Miastem Rzym.