Postrzeganie osób o wysokiej wrażliwości przez nauczycieli: podejście jakościowe

Podczas konferencji INTED2023 17th annual International Technology, Education and Development Conference w Walencji – zespół projektowy Uniwersytetu Alicante oraz Lubelskiej Akademii WSEI zaprezentowali badania docyczące postrzegania wysokiej wrażliwości przez nauczycieli, która powstała w oparciu o działania realizowane we współnych przedsięwzięciach dotyczących wysokiej wrażliwości.

Więcej na temat konferencji: https://iated.org/inted/ oraz https://www.researchgate.net/publication/369578529_TEACHERS_PROFESSIONALS%27_PERCEPTION_OF_HIGHLY_SENSITIVE_PEOPLE_A_QUALITATIVE_APPROACH