Prezentacja rezultatów projektu PRO-MOTION wśród przedstawicieli biznesu w ramach Lubelskiego Forum Gospodarczego

Tematyka tegorocznego Forum organizowanego przez Lubelską Akademię WSEI zogniskowana była na problemach funkcjonowania biznesu, samorządu oraz struktur społecznych i konsumentów w warunkach kryzysów ekonomiczno-społecznych. Tematyka konferencji poruszyła aktualne problemy dotyczące naszego regionu i kierowana jest do otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym: przedsiębiorców, samorządowców, osób tworzących struktury społeczne oraz konsumentów.
Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Cyfryzacji, Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.