Lublin Business Forum – diseminarea rezultatelor proiectului în rândul reprezentanților mediului de afaceri din Lublin

Forumul 2023, organizat de Universitatea WSEI, s-a axat pe problemele de funcționare a mediului de afaceri, a administrației publice locale și a structurilor sociale și a consumatorilor în condiții de criză economică și socială. Tematica conferinței a atins problemele actuale care afectează regiunea noastră și se adresează mediului socio-economic, inclusiv: antreprenorilor, funcționarilor din administrația locală, persoanelor care creează structuri sociale și consumatorilor.
Evenimentul s-a desfășurat sub patronajul onorific al ministrului educației și științei, al ministrului digitalizării, al guvernatorului orașului Lublin, Lech Sprawka, al mareșalului Voievodatului Lublin, Jarosław Stawiarski și al primarului orașului Lublin, Krzysztof Żuk.