Wdrożenie modułu High Sensitivity na poziomie uniwersyteckim we Włoszech

Eksperci z Stołecznego Miasta Rzym oraz Capitale Lavoro zaprezentowali moduł „HS module – Wysoka czułość” na Uniwersytecie Molise, w programie magister pedagogiki. Moduł nauczania mieszanego zawiera 1 punkt (CFU) i jest połączeniem formatów nauczania w klasie i nauczania na odległość na platformie Moodle uniwersytetu Molise. Moduł przyjmuje podejście mikrouczenia się, elastyczne podejście szkoleniowe, które zapewnia krótkie fragmenty nauki, z których każdy koncentruje się na jednym celu uczenia się. Zasoby Microlearning są przyjazne dla urządzeń mobilnych, dzięki czemu idealnie nadają się do nauki na żądanie. Rzeczywiście, mikrouczenie się to szybko rozwijający się trend edukacyjny, który jest przyjmowany przez szkoły, uniwersytety, organizacje zawodowe i szkoleniowe oraz biznes na całym świecie. Na pierwszy wykład przybyło ponad 200 studentów, z czego 87 wybrało moduł w celu uzyskania skrócenia programu studiów. Na koniec modułu studenci opracują pracę projektową, która będzie obejmowała jednostkę dydaktyczną skierowaną do dzieci oraz interwencję skierowaną do nauczycieli. Najlepsze prace projektowe zostaną nagrodzone i opublikowane. Moduł został opracowany w ramach projektu Erasmus+ „High Sensitivity Module in Human Science” koordynowanego przez WSEI w Lublinie. Świetny sposób na powitanie Europejskiego Roku Umiejętności 2023!