Wrażliwość a projektowanie kariery i miejsca pracy. Rzym, 5-6 października 2023 r

Zaprojektuj na nowo swoją karierę i miejsce pracy.
Konferencja organizowana w formie hybrydowej odbędzie się 5 i 6 października 2023.
Trwają zgłoszenia czynnego i biernego udziału!
Konferencja organizowana przez Stołeczne Miasto Rzym oraz Lubelską Akademię WSEI, ma na celu podjęcie dyskusji na temat projektowania kariery i miejsca pracy w kontekście cech temperamentu, dokonanie analizy zagrożeń i nadziei związanych z planowaniem kariery przez osoby wysoko wrażliwe, wymianę doświadczeń z prac badawczych nad zagadnieniem potencjału i ryzyka związanego z wrażliwością, a także prezentację dobrych praktyk w zakresie globalnych trendów dotyczących zarządzania karierą z perspektywy różnych dyscyplin.

Konferencja, wpisuje się w inicjatywę Europejskiego Roku Umiejętności 2023 oraz stanowi kontynuację obchodów Światowego Dnia Wrażliwości, łącząc naukowców, praktyków, przedstawicieli biznesu i studentów w celu wymiany doświadczeń i definiowania nowych wyzwań rynku pracy i edukacji.

W RAMACH KONFERENCJI ZREALIZOWANE ZOSTANĄ BLOKI:
OBSZAR 1 – Wrażliwe zarządzanie karierą.
W jaki sposób zarządzanie karierą młodzieży i dorosłych wiąże się z różnicami w ich wrażliwości? Jakie są skuteczne metody i programy interwencji, strategie i narzędzia projektowania kariery (w ramach doradztwa zawodowego, edukacji zawodowej oraz coachingu) dla osób o wysokiej wrażliwości w środowisku zawodowym?

OBSZAR 2 – Wrażliwe organizowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi.
Elastyczność pracy, autonomia, przewidywalność i inne cechy miejsc pracy uważnych na potrzeby pracownika: jakie implikacje dla zarządzania i HR? Sprzyjające miejsce pracy, które obejmuje zarówno warunki jak i zachowanie: czy jest to argument za zmianą strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi?Zaproszenie do czynnego udziału i publikacji jest otwarte do 6 lipca 2023.

Strona konferencji: http://sensitivecareer.eu/
E-mail: sensitivitycareermanagement@gmail.it
Rejestracja online: https://forms.gle/8GAXLCF9MdN4vqfk6

Język konferencji: angielski

Załączniki:
• Zaproszenie do udziału czynnego i składania publikacji  (SENSITIVE CAREER & WORKPLACE_Call for CONTRIBUTIONS)
• Szablon abstraktu (Promotion_abstract_TEMPLATE_EN)

Temat 3 – Wrażliwe projektowanie miejsca pracy. Nowy Europejski Bauhaus dla wrażliwego coworkingu i projektowania miejsc pracy w postpandemicznym świecie. Jak rozwijać „kompetencję łączenia”? Jakie wyzwania i możliwości napotykamy w projektowaniu przestrzeni coworkingowych (tj. przestrzeni dla twórców, fablabów, centrów kreatywności i innowacji itp.) zlokalizowanych w centrach miast lub na obszarach peryferyjnych.

Sensitive-Career-Workplace-Designe-Programme