Wysoka wrażliwość – szkoła letnia dla studentów Uniwersytetu Spiru Haret

W ramach partnerstwa pomiędzy Lubelską Akademią WSEI w Lublinie, Uniwersytetem Spiru Haret (Bukareszt, Rumunia) i Stowarzyszeniem ARTEPSY, mamy przyjemność ogłosić rozpoczęcie programu Szkoły Letniej: Psychologiczne aspekty wysokiej wrażliwości człowieka: koncepcje – identyfikacja – wsparcie. Kursy Szkoły Letniej odbędą się w dniach od 28 lipca do 1 września na Wydziale Psychologii i Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu Spiru Haret i będą otwarte dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Moduły będą koncentrować się na kilku głównych tematach i będą obejmować zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne:

  1. Wrażliwość środowiskowa: konceptualizacja i wyjaśnienie modeli wysokiego poziomu wysokiej wrażliwości;
  2. Identyfikacja wysokiej wrażliwości;
  3. Profilaktyka / zapobieganie. Znaczenie środowiska dla właściwego rozwoju osób o wysokiej wrażliwości;
  4. Metody pracy/wsparcia, pomocy, terapii; Wsparcie dla osób o wysokiej wrażliwości w cyklu życia.

Szkolenia poprowadzą: dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej WSEI w Lublinie, ekspert w zakresie wysokiej wrażliwości, autorka kwestionariuszy do pomiaru wrażliwości u dzieci. Koordynator i autor międzynarodowych projektów dotyczących wrażliwości. Gabriela Dumitriu, psycholog kliniczny i psychoterapeuta, ekspert w projektach Erasmus dotyczących nadwrażliwości w ramach partnerstwa rumuńsko-polskiego, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Spiru Haret i prezes Stowarzyszenia ARTEPSY