Wdrożenie modułu wysoka wrażliwość w Hiszpanii

Uniwersytet w Alicante postanowił wdrożyć kurs wysokiej wrażliwości poprzez dodatkowe warsztaty dla studentów. Warsztaty te zostały wdrożone jako uzupełnienie podstawowego programu planów studiów w obszarach takich jak: zdrowie, psychologia żywienia i pielęgniarstwo. W zajęciach o wysokiej wrażliwości w marcu i maju 2023 r. uczestniczyło około 50 studentów.