Przygotowujemy się do pracy!

Konsorcjum czeka na podpisanie oficjalnej umowy grantowej, ale nie czeka z realizacją zadań. Pierwsze nieoficjalne spotkanie robocze miało miejsce w Alicante w lipcu 2020 przy okazji konferencji podsumowującej projekt „E-MOTION – potencial of hypersensitivity”