Spotkanie w Bukareszcie

W styczniu 2023 partnerzy projektu spotkali się w Bukareszcie, żeby omówić stan prac oraz zadania przypadające na ostatni okres realizacji projektu, szczególne prace związane z wdrożeniem modułu wysoka wrażliwość w programach studiów. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci wszystkich organizacji partnerskich.