Grupy wrażliwości wśród polskich nastolatków

Zapraszamy do najnowszego artykułu w obszarze wysokiej wrażliwości: https://sensitivityresearch.com/sensitivity-groups-among-polish-teenagers/