Międzynarodowa konferencja w Bukareszcie w uczelni Spiru Haret

W dniu 26 stycznia 2023 w uczelni Spiru Haret, Bukareszt Rumunia została zorganizowana konferencja pt. „innovative approaches in psychology and educational sciences”. Konferencję otworzył dr hab. Andrzej Cwynar. Prof. Akademii WSEI, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej w imieniu Lubelskiej Akademii WSEI. Rezultaty prac badawczych oraz dotychczasowe osiągnięcia 3 projektów przedstawiła dr. Monika Baryła-Matejczuk, prof. WSEI i kluczowy badacz w tym obszarze.
Współorganizatorem konferencji była Lubelska Akademia WSEI – jako lider w zakresie projektów edukacyjnych związanych z wysoką wrażliwością.

IAPES 2023 – Book of abstracts