Seminarium eksperckie – Edukacja 3.0

Oprócz wystąpień własnych, eksperci wzięli udział w panelu dyskusyjnym nt. kondycji psychicznej i zagrożeń dzieci i młodzieży po pandemii COVID-19. Ważne miejsce w tej dyskusji miały także osoby wysoko wrażliwe!
Nagrania, prezentacje oraz raport dotyczący aktualnych problemów środowisk szkolnych będą wkrótce dostępne na portalu informacyjno-edukacyjnym.
Spotkanie miało charakter hybrydowy i wzięło w nim udział ponad 330 osób z całej Polski.

Więcej informacji na temat ekspertów oraz programu seminarium znajduje się na stronie oraz wydarzeniu na Facebooku.
Link:
Seminarium eksperckie – podsumowanie – Stowarzyszenie EDUKACJA 3.0 (trzyzero.edu.pl)