Pierwsze spotkanie zespołu projektowego PRO-MOTION

Pandemia COVID-19 ograniczyła możliwości podróżowania, ale nie ograniczyła zapału partnerów do projektu PRO-MOTION! Pierwsze spotkanie zespołów z Polski, Włoch, Rumunii, Hiszpanii, Portugali i Norwegii odbyło się 25 stycznia 2021. Omówione zostały założenia projektu, ustalono cele do osiągnięcia, jak i najważniejsze zadania na najbliższe miesiące. Pomimo ograniczeń zespół jest gotowy na nowe wyzwania.