Wdrożenie modułu wysoka wrażliwość w programach studiów w Rumunii

Partner Projektu Stowarzyszenie Experts Psy razem z Uniwersytetem w Bukareszcie zorganizowało 30 godzinne warsztaty dla studentów psychologii z wykorzystaniem materiałów opracowanych w projekcie. Zajęcia zrealizowane były w styczniu 2023, udział w nich wzięło około 200 studentów.