Wdrożenie modułu wysoka wrażliwość we Włoszech

Ekspertki projektu HS module: Maria Fabiani i Antonella Lizambri, reprezentujące partnera – Stołeczne Miasto Rzym wdrożyły pilotażowy moduł wysoka wrażliwość we współpracy z Uniwersytetem Molise. Kurs został zrealizowany w formie hybrydowej w styczniu 2023, udział w nim wzięło 237 studentów.