Moduł HS w Rzymie – prezentacja końcowych rezultatów projektu we Włoszech.

18 kwietnia 2023 Stołeczne Miasto Rzym – partner projektu zorganizował wydarzenie: Talk&Lab: „Edukacja wrażliwa. Tworzenie środowiska uczenia się, w którym ludzie rozwijają się” w Villa Altieri. W konferencji wzięli udział:
  • Monika Baryła-Matejczuk, prof. Akademii WSEI, koordynator merytoryczny projektu,
  • Massimo Bortolini, koordynator informacji i rozpowszechniania w CBAI (Centre Bruxellois d’Action Interculturelle),
  • Mario Giuseppe Tallarico, urzędnik Metropolitalnego Miasta Rzymu, jest psychologiem i psychoterapeutą oraz współzałożycielem krajowej koordynacji terapii klaunów.
  • Alessia Bulla, psycholingwistka, logopeda i doktorantka pedagogiki na Uniwersytecie Tor Vergata.
  • Federica Mura, autorka i reżyserka w Rai od ponad 15 lat.
Koordynacją naukową kieruje Maria Fabiani, niezależna badaczka i trenerka naukowa, wykłada metodologię badań i statystykę na kierunku pielęgniarstwo i logopedia na Uniwersytecie Tor Vergata.