Wysoka wrażliwość – konferencja podsumowująca projekt w Lublinie

20 czerwca 2023 miało miejsce podsumowanie projektu w Lubelskiej Akademii WSEI. konferencja miała na celu podjęcie zagadnień, które są obszarem prac badawczych i wdrożeniowych międzynarodowych zespołów ekspertów. Prezentowane zagadnienia to analiza współczesnych badań na temat zróżnicowanej wrażliwości na bodźce i związanej z nią odporności na stres i szerzej rozumianej odporności psychicznej. Przygotowanie specjalistów do przyszłej pracy z nowymi pokoleniami staje się jednym z celów kształcenia na wieku kierunkach nauk społecznych. Specyfika funkcjonowania osób wysoko wrażliwych i towarzyszący jej kontekst identyfikacji i właściwego wsparcia osób wysoko wrażliwych to obszar który winien się stać zagadnieniem omawianym przez przyszłych specjalistów w zakresie psychologii, pedagogiki, logopedii, pielęgniarstwa czy zarządzania.