Międzynarodowa Konferencja PRO-MOTION w Rzymie

W dniach 5 i 6 października 2023 r. Stołeczne Miasto Rzym wraz z Lubelską Akademią WSEI zorganizowały międzynarodową konferencję: Sensitive Career Management & Sensitive Workplace Design w ramach corocznych obchodów Dnia Wysokiej Wrażliwości – 6 października oraz w ramach Europejskiego Roku Umiejętności. Metropolia Rzymu była gospodarzem wydarzenia w pięknej Villa Altieri w Rzymie. Program pierwszego dnia był opracowany przez Stołeczne Miasto Rzym, Lubelską Akademię WSEI i Rzymską Izbę Architektów, a publiczność składała się z projektantów, architektów, decydentów, HR i menedżerów. Naszym celem było podniesienie świadomości na temat znaczenia i wzajemnych powiązań między inicjatywą Nowego Europejskiego Bauhausu a zdrowym miejscem pracy i projektowaniem coworkingowym oraz podkreślenie dynamiki i wpływu przestrzeni coworkingowych na planowanie urbanistyczne oraz rozwój społeczny i gospodarczy. Program drugiego dnia został zorganizowany przez Stołeczne Miasto Rzym i Lubelską Akademię WSEI z udziałem naukowców, nauczycieli, doradców, trenerów, HR i menedżerów. Skupiono się na umiejętnościach zarządzania karierą dla wrażliwych młodych dorosłych oraz skutecznych interwencjach, strategiach i narzędziach kariery. Naukowcy, praktycy i menedżerowie będą również dyskutować o tym, w jaki sposób wrażliwe, zdrowe miejsca pracy obejmują przecięcie środowiska behawioralnego i fizycznego oraz wzywają do zmiany strategicznego HR. Gratulacje dla naszego gospodarza Stołeczne Miasto Rzym i Marii Fabiani za świetną organizację wydarzenia, wybór tematów i inspirującą moderację wydarzenia!