Teoretyczne podstawy wysokiej wrażliwości ‒ systematyczny przegląd literatury.

W grudniu 2022 roku na łamach Przeglądu Psychologicznego została opublikowana praca ekspertów projektu HS module – high sensitivity in human sciences na temat: „Teoretyczne podstawy wysokiej wrażliwości ‒ systematyczny przegląd literatury”. Artykuł znajduje się pod linkiem: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/article/view/8249 Zapraszamy do lektury!