Arrangementet for ambisiøse gründere i Steinkjer

PRO-motion-prosjektet ble introdusert og presentert for håpefulle gründere på et heldagsarrangement som hadde som mål å gi dem praktiske ressurser for deres fremtidige karriere som arbeidsgivere.
14. desember 2023 arrangerte KBT Fagskole og Trøndelag Fylkeskommune, sammen med Prios Kompetanse, et arrangement for ukrainske innvandrere i Trøndelag som deltar på et entreprenørskapskurs for å støtte dem i å starte egne bedrifter i Norge. Noen av dem har allerede startet sine bedrifter, mens andre fortsatt jobber med å ferdigstille sine forretningsideer og forretningsmodeller før oppstart.
Arrangementet kombinerte de to studiegruppene på kurset, fra Steinkjer og Trondheim, til en dag med mye læring og nettverksbygging. Deltakerne hadde flere forelesninger og workshops i løpet av dagen.
I andre halvdel av arrangementet introduserte Lovisa Ulfarsdottir fra Prios Kompetanse dem for PRO-motion-prosjektet og hvordan høysensitivitet kan være en ressurs i arbeidslivet i en presentasjon som var skreddersydd for å møte behovene til ferske gründere, og i forhold til temaet merkevareledelse. Dette innebar å introdusere kjernebegrepene i HSP, snakke om DOES, myter og sannheter og fremheve HSP-kvaliteter som kan være en styrke på arbeidsplassen.
Til slutt presenterte hun resultatene av PRO-motion-prosjektet, det digitale verktøyet og delte ut brosjyrer og svarte på spørsmål om prosjektet til deltakerne. Det var stor interesse for temaet, og det viste seg at mange av deltakerne ikke kjente til HSP fra før og mente at det var god kunnskap både for privat- og yrkeslivet.