Aspecte psihologice ale sensibilității umane ridicate Gradul 2 Management major la WSEI University

Cursul privind managementul persoanelor extrem de sensibile va fi implementat ca un element nou al modulului Competențe manageriale în domeniul managementului gradului al doilea. Includerea acestui subiect ca modificare și îmbunătățire a programului educațional este în conformitate cu reglementările privind rezultatele învățării din Cadrul polonez al calificărilor. Conform prevederilor privind caracteristicile universale, absolvenții studiilor de nivel VII PQF ar trebui să-și aprofundeze cunoștințele în discipline conexe, complementare disciplinei științe manageriale și ale calității din domeniul științelor sociale. Prin urmare, ca parte a noului curs, elevii vor învăța problemele cheie ale unuia dintre cele mai recente concepte, dezvoltat pe baza psihologiei (sensibilitatea procesării senzoriale), care poate fi utilă în îmbunătățirea abilităților interpersonale și gestionarea echipelor de către manageri. Cunoașterea aspectelor legate de recunoașterea caracteristicilor persoanelor extrem de sensibile, specificul comportamentului lor și discuția despre pragmatica creării unui mediu optim de lucru pentru aceste persoane poate duce la creșterea eficienței muncii managerilor și echipelor pe care le conduc. Primele cursuri cu elevii vor începe în mai 2023!